3D hologrami u vazduhu koje možete dodirivati

Naučnici nekoliko japanskih univerziteta, objavili su naučni rad u kome opisuju izradu 3D holograma pomoću femtosekundnih lasera. Jedna femtosekunda (fs) iznosi 10 na minus petnaestu od jedne sekunde, a japanski naučnici su za kreiranje holograma koristili pulsove koji su trajali između 30 i 270 femtosekundi. Ti pulsovi joniziraju vazduh kako bi kreirali plazmu koja se može dodirivati bez bojazni od oštećenja kože, do čega je dolazilo u prethodnim istraživanjima kada su se koristili nanosekundni laseri.

Laserska holografija koristi lasere kako bi zabeležila svetlinu, kontrast i dimenzije slike objekta, te ga projektovala u 3D, što se može videti bez korišćenja posebnih naočara.

Pikseli koji se projektuju i postaju vidljivi u 3D prostoru poznati su kao vokseli, te nastaju kada energija iz lasera jonizuje vazduh i otpušta dodatnu energiju u obliku fotona koji isijavaju ljubičasto i plavo. Naučnici i firme već su koristili ovu tehnologiju za izradu plazma ekrana, ali to je uključivalo lasere koji su ispaljivali pulsove u trajanju u nanosekundama, što je predugo da biste ih mogli dodirivati bez da vam sprže kožu, pa su upravo zato japanski naučnici odlučili koristiti femtosekundne lasere za kreiranje plazmenih voksela.

To su radili ispaljivanjem femtosekundnih lasera kroz ono što nazivaju prostorni svetlosni modulator i kroz serije sočiva u galvanski skener. Taj skener pozicionira zrak kroz dva dodatna objektiva u ogledalo koje prikazuje konačni oblik voksela, što nazivaju “vilinim svetlom” (Fairy Lights), verovatno zato jer su za testiranje koristili i jedan hologram koji je prikazivao sićušnu vilu. Kamera smeštena ispod holograma može hvatati i snimati korisnikovu interakciju, omogućujući vokselima da se dodiruje. Predlažemo vam da pogledate ovaj video u kojem pojašnjavaju tehnologiju, pa će vam možda biti malo jasnije da razumete o čemu se radi, a mi ćemo vam još samo reći da kažu kako je osećaj pri dodiru holograma neka vrsta malog “udarnog talasa”, koji doživljavate kao kratak impuls, ali ne trebate se bojati opekotina, jer su laserski pulsovi prekratkog trajanja da bi vam naudili.

Izvor: vidi.hr