3D isprintano srce za 10 godina

Stuart K. Williams je jedan od vodećih naučnika koji rade na razvoju 3D printanih organa. On je izvršni direktor i naučnik na Cardiovascular Innovation Institutu, a na ideju da proizvede srce ga je podstaknuo rad kolege Charlesa Lindbergha koji je u velikoj meri doprineo napretku medicine.

Tim naučnika, među kojima je i Williams, već je proizveo koronarnu arteriju i isprintao najmanje krvne sudove srca. Istraživanje je na ovaj način napredovalo jer se isprintani 3D krvni sudovi mogu povezati s tkivom primatelja i tako omogućiti normalan protok krvi u isprintanom tkivu. Naučnici ne žele printati deo po deo, nego celo srce. Time bi mogli ne samo izlečiti srce, nego ga i zameniti.

Za sada je rad bioprintera usmeren na udvostručavanje manjih delova, ali planiraju isprintati organ u celini u razdoblju od tri sata. Pri tome bi srcu trebao još jedna nedelja izvan tela kako bi sazrelo. Neki delovi, kao što su zalisci i najveći krvni sudovi će se morati isprintati unapred. Celi proces bi se završio povezivanjem srca, zalistaka i velikih krvnih sudova.

Kako bi se ovaj proces mogao sprovesti, potrebno je obaviti i pripreme. U operacijskoj sali će se pacijentu uzeti deo masnog tkiva i izdvojiti regenerativne ćelije. Njih će lekari pomešati s rastvorom koji sadrži vanćelijsku matricu molekula i drugih faktora, nakon čega će sve staviti u bioprinter. Tada će bioprinter proizvesti srce.

Promene koje će se uvesti pri printanju celog srca vezane su za podsticanje prirodnog procesa samostalnog organizovanja ćelija u srcu. Ćelije bi se spojile i ispreplele, kao i 3D krvni sudovi s krvnim sudovima primaoca čime bi krv prirodno tekla isprintanim sudovima. Ovako bi razni delovi celine bili zajedno, a manji krvni sudovi bi povezale delove celine kako bi svaki deo dobio hranjive sastojke koji su mu potrebni.

Williams veruje da će bioprintanje srca biti jednostavno jer je za njega ono samo pumpa s cevčicama koje je potrebno povezati, te smatra kako ćemo kroz 10 godina moći videti potpuno funkcionalno 3D isprintano srce.

 

Izvor: vidi.hr