5. jun – SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1972. godine na Konferenciji o zaštiti životne sredine u Stokholmu, proglasila je 5. jun za Svetski dan zaštite životne sredine.

U celom svetu na taj dan održavaju se razne ekološke aktivnosti i kampanje sa ciljem skretanja pažnje javnosti na potrebu očuvanja životne sredine.