ONLINE DRAGSTOR NAUKE, EKOLOGIJE I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA 2011/12

Učestvujte na NON STOP otvorenom festivalu nauke

"ONLINE DRAGSTOR NAUKE, EKOLOGIJE I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA"

(Organizator Centar za razvoj kreativnosti Cezar, stručna podrška Regionalni centar za talente Bor)

kada pošaljete na naš mejl cezarbor@yahoo.com Vaš rad

  1. Stručni rad (uradjen u Microsoft Word dokumentu, minimum  5 maksimum  15 A4  stranice, font "Times New Roman" 12 pts, dupli prored, sve margine po 3 cm, na prvoj stranici napisati naziv rada i ispod toga imena članova  tima, naziv škole, mesto) i obavezno PowerPoint  prezentacija rada (minimum 15 slajda, maksimum 30);

na jednu od ponudjenih tema:

1.

"Zaštita i

unapredjenje šuma"

2.

"Informatika i

programiranje za

zabavu i biznis"

3.

"Materinji jezik na

savremeni način"

4.

"Istorija moga

kraja"

5.

"Ekologija i zaštita

životne sredine"

6.

"Matematika kroz

zabavu"

7.

"Moje pesme, moje

priče"

8.

"Psihologija za

početnike kroz

primere"

9.

"Biologija i živi

svet"

10.

"Zanimljiva fizika"

11.

"Mali izlet u

likovnoj umetnosti"

12.

"Slobodan sastav"

13.

"Interesantna

geografija"

14.

"Popularna hemija"

15.

"Album

digitalnih fotografija

i filma"

 

Radovi ostaju u vlasništvu organizatora. Autori su sami odgovorni za originalnost rada i autorska prava korišćenih u radu, i slažu se da  njihovi radovi mogu biti publikovani od strane organizatora ove  manifestacije. Poslati  radovi se ne vraćaju. Pri slanju radova mora se poštovati pravilo prve objave: ukoliko je reč o slanju rada koji je pre bio objavljen, potrebno je navesti informacije o prvoj  objavi (naziv takmičenja, skupa, časopisa i/ili dr.). Smatra se da slanjem radova učesnik prihvata pravila organizatora. Radovi mogu biti i sa prethodnih Regionalnih ili Republičkih takmičenja Regionalnih centara za talente Srbije. Svi poslati radovi biće besplatno publikovani. Broj radova je neograničen. Učesnici mogu biti iz bilo kog dela Srbije ili bilo kog dela sveta, uslov je samo da rad uradi po propozicijama festivala nauke. Radovi se pišu na srpskom ili engleskom jeziku.

Prijava je isključivo elektronski slanjem na naš mejl.