Dečiji kamp nauke “DNK CEZAR 2015” – Istraživačka stanica CEZAR

PRIJAVLJIVANJE UČESNIKA

Istraživačka stanica CEZAR – Letnji kamp nauke 2015

Dečiji naučni kamp predstavlja program razvoja kreativnosti, slobodne komunikacije i samostalnosti učenika za prezentaciju i pisanje naučnoistaživačkog rada, terenskog rada i radionica uz primenu digitalne fotografije i video zapisa.

Nastavu i predavanja izvode renomirani predavači i saradnici sa višegodišnjim iskustvom u radu sa talentovanim učenicima. Slobodno vreme je predviđeno za izlete, kulturne i sportske aktivnosti, ekološko edukativne obilaske…

Smeštaj je u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama sa svojim kupatilom, 4 puna pansiona.

Tim čine jedan učenik uzrasta 5-8 razreda osnovne škole i jedan pratilac (roditelj učenika ili profesor, nastavnik). Jedan pratilac može biti član maksimalno tri tima.

Prijava je neobavezujuća već samo služi kao rezervacija za učešće na kampu. Svi zainteresovani biće na mejl obavešteni o načinu plaćanja kotizacije za kamp.

Za organizovane veće grupe učesnika (40 do 50) postoji mogućnost obezbeđivanja povratnog autobuskog prevoza od Beograda do Bora, ili Niša do Bora.

Iznos kotizacije za pratioca je isti. U okviru kotizacije sadržani su troškovi ishrane i smeštaja, boravišne takse i edukativnih programa. Za zainteresovane grupe roditelja ili profesora, obezbeđena je mogućnost plaćenog smeštaja dok traje kamp.

PRIJAVLJIVANJE UČESNIKA