Kvalifikaciono takmičenje “Informatička Olimpijada Osnovaca” je 19.03.2016.

 Kvalifikaciono takmičenje “INFOS – Informatička Olimpijada Osnovaca” je Onlajn, u subotu 19.03.2016. od 10h do 15h. Poželjno je da se pre toga više puta onlajn odradi probno testiranje.