Satnica Republičkog takmičenja “Nacionalna ekološka olimpijada” – srednjoškolci

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Republike Srbije

NACIONALNA EKOLOŠKA OLIMPIJADA

Republičko takmičenje

– srednjoškolci –

Bor, 8. maj 2016. god.

Mesto održavanja

OŠ “3. oktobar” Bor

ulaz sa gornje i bočne strane škole

(IV kilometar – kod nove pošte)

rctbor@yahoo.com

SATNICA TAKMIČENJA

  • 9.30 – 9.50 časova – Prijem učesnika
  • 9.50 časova – Ulazak u učionice
  • 10.00 -10.45 časova – PISMENI TEST
  • 10.45 – Pauza, osveženje
Na 400 m od nas se nalazi i ZOO VRT
koji učenici sa pratiocima mogu da posete.
www.zoovrtbor.com
  • Saopštavanje rezultata po završetku rada komisije
  • Organizator zadržava pravo izmene satnice
  • OBAVEZNO – učenici da ponesu đačku knjižicu