Satnica Republičkog takmičenja “Nacionalna ekološka olimpijada” – osnovci

Da bi smo izašli u susret učesnicima koji dolaze iz udaljenih krajeva Srbije, pomeren je početak takmičenja za 11.30 h.

 

 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Republike Srbije

NACIONALNA EKOLOŠKA OLIMPIJADA

Republičko takmičenje

– osnovci –

Bor, 22. maj 2016. god.

Mesto održavanja

OŠ “3. oktobar” Bor

ulaz sa donje strane škole, iz ulice Kralja Petra I

(IV kilometar – kod nove pošte)

rctbor@yahoo.com

 

SATNICA TAKMIČENJA

  • 11.00 – 11.20 časova – Prijem učesnika
  • 11.20 časova – Ulazak u učionice
  • 11.30 -12.15 časova – PISMENI TEST
  • 12.15 – Pauza, osveženje
Na 400 m od nas se nalazi i ZOO VRT
koji učenici sa pratiocima mogu da posete.
www.zoovrtbor.com
  • Saopštavanje rezultata po završetku rada komisije
  • Organizator zadržava pravo izmene satnice
  • OBAVEZNO – učenici da ponesu đačku knjižicu