Testiranje – koja profesija i zanimanja odgovaraju vašoj deci

Večita dilema svih roditelja ali i samih učenika je pravilan odabir zanimanja, škole i obrazovanja prema sklonostima njihove dece. Poželjno je da učenik odabere profesiju i da se školuje za zanimanje koje je u skladu sa njegovim sposobnostima, sklonostima i željama jer na taj način će u svome budućem zanimanju biti uspešan i uživaće u svome poslu. Ima toliko različitih zanimanja  i teško se odlučiti koja zanimanja učeniku odgovaraju: trgovac, programer, električar, frizer, naučnik…

Za učenike i njihove roditelje u okviru naše letnje Istraživačke stanice Cezar za učenike, u periodu jul – avgust 2016., nudimo učešće u kreativnoj radionici u okviru koje će učenik moći da se testira i sazna koja profesija i zanimanja njemu odgovaraju.

Cena kotizacije bez smeštaja i ishrane je 1.850 dinara.  

Možete nas kontaktirati na mejl:  cezarbor@yahoo.com

 

Prijava je neobavezujuća, služi samo za rezervaciju mesta. Tek nakon uplate imate obezbeđeno učešće.