ЗНАЧАЈ ПАРК ШУМЕ КРАЉЕВИЦА ЗА СТАНОВНИКЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА , ТHE IMPORTANCE OF KRALJEVICA FOREST PARK FOR THE RESIDENTS OF THE TOWN OF ZАЈЕCАR

Аутор: Стефан Ницић, VII разред, ОШ ,,Десанка Максимовић’’ Зајечар, Центар за таленте Бор

Ментор: Невена Ињац: Наставник биологије, ОШ ,,Десанка Максимовић’’, Зајечар