Onlajn obuka – KNJIGOVODSTVO MALOPRODAJA

Online praktična obuka – KNJIGOVODSTVO MALOPRODAJA

Obuka je namenjena svima koji žele da savladaju tehniku izrade i knjiženja knjigovodstvene dokumentacije za maloprodaju.

Program obuke je lak i zanimljiv jer je prilagodjen polaznicima tako da za kratak period mogu efikasno da savladaju ovu problematiku.

Za pohađanje obuke nije bitna starost polaznika i nije neophodno da polaznik bude ekonomske struke.

Obuka je onlajn preko interneta i traje 30 časova. Sami birate vreme obuke kada to vama najviše odgovara tako da se možete prilagoditi vašim drugim obavezama.

Obuka obrađuje sledeće oblasti: formiranje ulazne kalkulacije po fakturi dobavljača, nivelacija cena, rashodi, izdavanje računa kupcu, dnevni pazar, kepu knjiga.

Nakon obuke sledi praktična primena sa izradom samostalnog završnog rada – formiranje i knjiženje navedene knjigovodstvene dokumentacije nakon čega polaznici dobijaju SERTIFIKAT o završenoj obuci za knjigovodstvo i osposobljenosti za formiranje i knjiženje navedene knjigovodstvene dokumentacije za maloprodaju.

Cena obuke je 12.800 dinara.  

Da bi ste stekli uslov da budete onlajn polaznik, morate da popunite i unesete tražene podatke u ovu elektronsku prijavu i da "prikačite" skeniranu uplatnicu uz ovu prijavu (upload).

Nakon evidencije uplate dobijate vaše korisničko ime i lozinku da možete pristupiti našem LMS sistemu za obuku. Prijavljivanjem, učesnik se slaže sa svim navedenim stavkama.

Primer popunjavanja uplatnice:

Uplatilac:
Sima Petrović, 9.brigade 7/1, Beograd

Primalac:
Centar za razvoj kreativnosti Cezar,
3.oktobar 43 lokal 27, Bor

Svrha uplate:
Kotizacija obuka knjigovodstvo

Račun primaoca:
205-149294-55

Iznos:
12500 din