PREDAVANJE – METODOLOGIJA PISANJA I PREZENTACIJE ISTRAŽIVAČKIH RADOVA UČENIKA

METODOLOGIJA PISANJA I PREZENTACIJE ISTRAŽIVAČKIH RADOVA UČENIKA

Predavanja koja su do sada odslušala preko 900 učenika i nastavnika.

PREDAVANJA SE ODRŽAVAJU U NIŠU, BEOGRADU I BORU.

Neke od aktivnosti koje obrađuju predavanja su: način pisanja istraživačkog rada, opšta pravila, gde se greši, odakle početi, kako napisati, realizacija istraživačkih programa, prezentacija i odbrana ostvarenih rezultata...

Predavanja izvode renomirani predavači i saradnici sa višegodišnjim iskustvom u radu sa talentovanim učenicima.

Učesnici dobijaju sertifikat.

Učesnici će se upoznati sa aktuelnim takmičenjima za učenike: Državno prvenstvo istraživačkih radova osnovaca, Informatička olimpijada osnovaca, Nacionalna ekološka olimpijada..

Predavanja se organizuju jedan dan, subotom ili nedeljom, u terminima od 10 do 14h, 11 do 15h, 12 do 16h, prema dogovoru sa školama.

Škola prijavljuje organizovanu grupu učenika i nastavnika, maksimalan broj do 40 učesnika u jednoj grupi.

Grupu mogu da čine sve učenici ili sve nastavnici ili grupa sastavljena od učenika i nastavnika. Za učenike obavezna je potpisana saglasnost roditelja da se slaže da njegovo dete može da prisustvuje navedenom predavanju i da je njegov nastavnik/pratioc odgovoran za njegovo ponašanje za vreme predavanja.

Kotizacija za predavanje je 16.800 dinara po grupi. Škola prijavljuje grupu za predavanje i plaća navedenu kotizaciju na dole navedeni tekući račun.

U okviru predavanja je besplatno osveženje i ketering.

* obavezna polja za unos

Acceptable file types: doc,docx,pdf.
Maximum file size: 50mb.
NALOG ZA UPLATU
uplatilac

NAZIV ŠKOLE
MESTO


U polje svrha uplate OBAVEZNO uneti:
Kotizacija za predavanje

U polje primalac OBAVEZNO uneti:
Primalac: Centar za razvoj kreativnosti Cezar
3.oktobar 43 lokal 27, Bor


U polje "iznos" uneti:
16.800,00

U polje "račun primaoca" uneti:
205-149294-55