TEST OPŠTIH SPOSOBNOSTI UČENIKA

TEST OPŠTIH SPOSOBNOSTI UČENIKA

Testiranje koje je do sada odradilo preko 3500 učenika osnovnih i srednjih škola.

TESTIRANJE SE ODRŽAVA U NIŠU

Test je za identifikaciju i evidenciju potencijalno nadarenih učenika.

Škola ili mentor, prijavljuje organizovanu grupu učenika (maksimalan broj 60 učenika u jednoj grupi), uzrasta 5. - 8. razreda osnovnih i I - IV razreda srednjih škola, popunjava se u ovoj elektronskoj prijavi spisak učenika u formatu koji sadrži podatke učenika: ime, prezime, razred, datum rodjenja.
Rezultati testa ukazaće svakom učeniku na njegove predispozicije za prirodne i društvene nauke i mogućnosti daljeg usmeravanja za edukacijom. Za testiranje nisu potrebne nikakve pripreme i ne odnosi se na školsko gradivo.

Svaki učenik dobija sertifikat o završenom testiranju.

Testiranje traje jedan sat po grupi: održava se subotom i nedeljom, u terminima od 10 do 11h, 11 do 12h, 12 do 13h, 13 do 14h, u dogovoru sa školama ili mentorom.

Kotizacija za testiranje je 18.000 dinara po grupi (maksimalno 60 učesnika po jednoj grupi). Škola ili mentor, prijavljuje grupu za testiranje i plaća navedenu kotizaciju na dole navedeni tekući račun.

* obavezna polja za unos
Unesite naziv grupe npr. GENIJE007

Format unosa je: prezime ime, razred, datum rodjenja npr.
1. Petrović Miloš, 7. razred, 23.10.2010.
2. Marković Nikola, 4. razred, 25.02.2002.
...
NALOG ZA UPLATU
uplatilac

NAZIV UPLATIOCA (ŠKOLA ILI MENTOR), MESTO
Npr. OŠ "VUK KARADŽIĆ", NIŠ
Npr. Milan Marković, OŠ "VUK KARADŽIĆ" NIŠ

U polje svrha uplate OBAVEZNO uneti naziv grupe npr:
Kotizacija za testiranje grupe GENIJE007

U polje primalac OBAVEZNO uneti:
Primalac: Centar za razvoj kreativnosti Cezar
3.oktobar 43 lokal 27, Bor


U polje "iznos" uneti:
18.000,00 din

U polje "račun primaoca" uneti:
205-149294-55