Okružno takmičenje INFOS 2018 je 17. marta 2018.

Okružno takmičenje INFOS 2018 održaće se onlajn 17. marta  2018. godine.

Proverite da li ste popunili prijavu za učestvovanje na okružnom takmičenju INFOS2018.

Prijava nije isto što i registracija za sajt takmičenja.

www.infos.cezarbor.com