Republičko takmičenje “EKO-ODRAZ 2018″ je 24.11.2018.

iyoecoRepubličko takmičenje "EKO-ODRAZ 2018" održaće se 24.11.2018. godine. Detaljnije na sajt takmičenja www.eko-olimpijada.com