EXPERIMENTER 2013

[sc:CezarFacebook]

(c) EXPERIMENTER 2013

– online festival naučnih eksperimenata talentovanih učenika iz cele Srbije

Predložene teme – zanimljivi eksperimenti

Učenik i mentor biraju jedan eksperiment iz bilo koje naučne oblasti (fizika, hemija, biologija, matematika, informatika, srpski jezik, engleski jezik, istorija, geografija, psihologija, likovna umetnost) koji izvode pred svojom publikom, snimaju digitalnom kamerom izvođenje i objašnjavaju tok eksperimenta. Da, eksperimenti su mogući i u društvenim naukama!!!

Popunite prijavu za učestvovanje tima (jedan tim čine jedan učenik i jedan mentor, ako je komplikovan eksperiment mogu dva ili više tima sa istim mentorom da učestvuju).

Kategorije učesnika:

A+:      3-4 razred srednje škole

A:        1-2 razred srednje škole

B:        7-8 razred osnovne škole

C:        5-6 razred osnovne škole

Svi poslati radovi biće objavljeni, a najbolji nagrađeni.