ONLINE DRAGSTOR NAUKE 2013

[slideshow_deploy id=’6870′]

Zainteresovani talentovani učenici iz bilo kog dela Srbije prijavite se za takmičenje

ONLINE DRAGSTOR NAUKE 2013 – treći nastavak online festivala nauke

Pisanje i prezentacija naučnoistraživačkih radova.

Potrebno je da sami sa mentorom uradite jedan rad u jednoj od ponudjenih oblasti u jednoj od ponudjenih formi rada (pogledajte dole prijavu za takmičenje).

Npr. rad će da se zove "Uticaj loše ishrane na gojaznost učenika osnovnih škola", oblast u kojoj se takmičite sa radom je BIOLOGIJA (redni broj oblasti u prijavi je 1), forma rada je PowerPoint prezentacija (redni broj forme rada u prijavi je 3).

Svi prijavljeni radovi biće objavljeni, najbolji nagrađeni.

Forma rada (1-5):  

 1. likovni  rad;
 2. stručni rad, uradjen u Microsoft Word dokumentu, maksimum  10 A4  stranice, font "Times New Roman" 12 pts, dupli prored, sve margine po 3 cm, na prvoj stranici napisati naziv rada i ispod toga imena članova  tima, naziv škole, mesto;
 3. PowerPoint  prezentacija, minimum 7 slajda, maksimum 45;
 4. digitalne fotografije, minimum 12 tematskih fotografija, maksimum 19;
 5. digitalni video zapis, minimum 5  minuta, maksimum 9.

Redni broj oblasti za koju se takmiči (1-15):

 1. Biologija
 2. Hemija
 3. Ekologija
 4. Istorija
 5. Fizika
 6. Matematika
 7. Geografija
 8. Psihologija
 9. Engleski jezik
 10. Informatika
 11. "Mali izlet u likovnoj umetnosti"
 12. "Slobodan sastav"
 13. "Interesantna geografija"
 14. "Popularna hemija"
 15. "Album digitalnih fotografija i filma"

Rok za slanje radova: 30.11.2013. godine. Jedan mentor može biti mentor više timova. Svi radovi biće objavljeni. Za najbolje radove koji se takmiče obezbedili smo vredne nagrade. Radovi ostaju u vlasništvu organizatora. Autori su sami odgovorni za originalnost rada i autorska prava korišćenih u radu, i slažu se da  njihovi radovi mogu biti publikovani od strane organizatora ovog  takmičenja. Poslate  radove ne vraćamo. Pri slanju radova mora se poštovati pravilo prve objave: ukoliko je reč o slanju rada koji je pre bio objavljen, potrebno je navesti informacije o prvoj  objavi (naziv takmičenja, skupa, časopisa i/ili dr.). Smatra se da se slanjem radova učesnik prihvata pravila takmičenja.