RETRO DRAGSTOR NAUKE

Završena je izrada zbornika radova ONLINE DRAGSTOR NAUKE 2012.

Zbog velike zainteresovanosti za objavljivanje stručnih radova talentovanih učenika iz prethodnih perioda, organizator ONLINE DRAGSTOR NAUKE planira uskoro održavanje festivala nauke

"RETRO DRAGSTOR NAUKE"

na koji mogu da se pošalju radovi učenika/mentora koji su osvojili jedno od prva tri mesta na Regionalnim ili Republičkim takmičenjima u školskim godinama 2005. do 2011.  (PDF ili DOC format rada, PoverPoint prezentacija ako ima, podaci o takmičenju, osvojeno mesto, skenirana diploma).

Mejl za slanje radova je

cezarbor@yahoo.com