Bakterija kao podmornica za ultrazvučno snimanje

bakterija-caltecha

Ako vam se dopao film Fantastično putovanje iz 1966. godine u kome naučnici smanje podmornicu sa ljudskom posadom i injektiraju je u pacijenta sa ciljem da probije začepljenje u jednom nervu njegovog mozga, ili Danteov film Unutarnji svemir iz 1987. slične tematike, možda će vam biti zanimljivo kada saznate da na nečem sličnom rade naučnici Caltecha. Oni se doduše ne bave smanjivanjem uređaja i ljudi, pa taj segment i dalje ostaje naučna fantastika, ali uspeli su proizvesti bakteriju koja može reflektovati zvučne talase unutar tela na sličan način kao što se podmornice koriste sonarom.

Osnovna ideja ovog istraživanja je proizvesti terapeutsku bakteriju sa lekom koja će se injektirati u pacijenta i dovesti je do bolesnog mesta poput tumora, a potom poslati drugu bakteriju sa "sonarom" koja će pomoću zvučnih talasa otkriti lokacije mikroba. Na taj način lekari će moći videti nalazi li se lek na pravom mestu u telu i funkcioniše li pravilno.

"Razvijamo bakterijske ćelije koje mogu odbijati zvučne talase ka nama i reći nam svoju lokaciju kao što brod ili podmornica koriste sonar kada traže druga plovila", izjavio je Mikhail Shapiro, profesor hemijskog inženjerstva. "Mi želimo doći u mogućnost da pitamo bakteriju gde je i šta radi. Prvi korak je da naučimo vizualizovati i locirati ćelije, a potom da sa njima komuniciramo".

Shapiro i njegov tim su gene koji stvaraju gasne vezikule sa jedne vrste vodene bakterije prebacili u drugu bakteriju Escherichie coli, a eksperimenti koji su usledili demonstrirali su da modifikovana E. coli može biti prikazana i locirana u želucu miša korišćenjem ultrazvuka. "Ovo je prvi akustični 'izveštački' gen za upotrebu u ultrazvučnom snimanju" izjavio je Shapiro i dodao kako će ta tehnologija uskoro biti dostupna naučnicima koji eksperimentišu na životinjama, ali još će proteći neko vreme pre nego što se razviju metode za primenu na ljudima.

 

Izvor: vidi.hr