Dečiji kamp nauke “DNK CEZAR 2017 – Istraživačka stanica CEZAR

Istraživačka stanica CEZAR 2017

Prijava zainteresovanih za dečiji letnji kamp nauke „DNK CEZAR 2017“


Dečiji naučni kamp predstavlja program razvoja kreativnosti, slobodne komunikacije i samostalnosti učenika, prezentacija i pisanje naučnoistaživačkog rada, testiranje koja profesija i zanimanja odgovaraju vašoj deci...

Nastavu i predavanja izvode renomirani predavači i saradnici sa višegodišnjim iskustvom u radu sa talentovanim učenicima. Slobodno vreme je predviđeno za ekološko edukativne obilaske.

Smeštaj je u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama sa svojim kupatilom, 4 puna pansiona.

Tim čine jedan učenik uzrasta 5-8 razreda osnovne škole i jedan pratilac (roditelj, profesor ili nastavnik). Jedan pratilac učenika može biti član maksimalno tri tima.

Prijava je neobavezujuća već samo služi kao rezervacija za učešće na kampu ukoliko bude zainteresovanih učenika i pratilaca. Ukoliko se formiraju grupe polaznika, svi zainteresovani biće na mejl obavešteni o načinu plaćanja kotizacije za kamp (trenutna cena je 14.995 dinara po osobi).

Iznos kotizacije za pratioca je isti. U okviru kotizacije sadržani su troškovi ishrane i smeštaja i edukativnih programa. Za zainteresovane grupe roditelja ili profesora, obezbeđena je mogućnost plaćenog smeštaja dok traje kamp.

* obavezna polja za unos