Deset najzanimljivijih fenomena ljudskog uma

Um je divna stvar – postoji toliko stvari o njemu koje su ostale misterija do dana današnjeg. Često nauka ne može da opiše i objasni neke stvari vezane za njega. Sledi lista 10 najinteresantnijih mentalnih fenomena. 

1. Prosopagnozija
Prosopagnozija je fenomen u kome osoba nije u stanju da prepozna lica ljudi ili objekte koje bi trebalo da zna. Ljudi kod kojih dođe do ovog poremećaja obično koriste druga čula raspoznavanja – miris, zvuk itd…

2. Fregoli obmana
Fregoli zabluda je redak fenomen mozga u kom lice veruje da su različiti ljudi u stvari ista osoba koja ih progoni. Često se vezuje sa paranojom.

3. Kapgras obmana
Veoma redak fenomen. Kapgras zabluda nastaje kada osoba veruje da je njen prijatelj ili blizak član porodice zamenjen sa nekom drugom identičnom osobom. Ova obmana se najčešće javlja kod ljudi koji boluju od šizofrenije, međutim može se javiti i u drugim poremećajima.

4. "L’esprit de l’Escalier"
L’esprit de l’Escalier se najbolje može opisati kroz primer kada vam neko nešto kaže, okrene se i ode, a vi tek onda imate (pametnu, duhovitu itd) primedbu, odnosno odgovor na njegov komentar… Fenomen je obično praćen osećajem žaljenja što niste uspeli da u pravo vreme odgovorite na zadatu situaciju.
5. "Na vrh jezika"
Jedna od senzacija koja se veoma često javlja kod ljudi u svim dobima. Nastaje kada osoba želi brzo da izgovori određenu reč ili misao, i čini joj se da će se svake sekunde setiti, ali to nikako ne uspeva.
6. Jamais vu
Žame vu (nikad viđeno) predstavlja osećaj da neku poznatu situaciju određena osoba u datom momentu ne može da prepozna. Posmatrač nemože da prepozna situaciju iako zna da mu je ona poznata i da je bio tamo ranije. Obično nastaje kada osoba u trenutku ne može da se seti lica, neke reči ili čak određenog mesta. Kris Mulin, sa Univerziteta u Lidsu, sproveo je istraživanje na 92 volontera, koji su imali zadatak da za 60 sekundi 30 puta napišu reč "vrata" na papiru. 68% njih je ispoljilo simptome "žame vua", pošto su počeli da sumnjaju da je reč "vrata" prava reč, a takođe nisu mogli da objasne ni šta ta reč znači. Ovo je dovelo do toga da se sumnja da žame vu u stvari predstavlja simptom umora mozga.
7. Deja sentire
Deža senti je još jedan redak fenomen kada imate osećaj da ste "već osetili" nešto. Najlakše je objasniti primerom: Čini vam se kao da ste nešto upravo izgovorili, mada u stvarnosti niste izustili ni reč.
8. Deja visite
Deža vizite je manje rasprostranjeno iskustvo i podrazumeva neobjašnjivo znanje o nekom novom mestu gde do sada još niste bili. Naprimer, možete znati put kroz neki novi grad ili predeo, čak iako nikada niste bili tu i znate da je nemoguće da imate to znanje. Deža vizite predstavlja prostorne i geografske odnose, dok deža veku predstavlja vezu sa pojavama u vremenu.
9. Deja vecu
To je ono što većina ljudi doživljava onda kada misle da su u stvari doživeli "deža vu". Deža vu je osećaj da ste nešto već videli ili doživeli ranije, dok je deža veku isti taj osećaj praćen detaljima – poput prepoznavanja mirisa i zvukova. Ovo je obično praćeno osećajem da znate šta će sledeće nastupiti u toj situaciji. Vrlo jeziva i neobična senzacija.
10. Deja vu
Deža vu (ili "Već viđeno") je iskustvo da ste neku situaciju već doživeli ili videli ranije, odnosno čudan osećaj da se neki događaj već dogodio ili se ponavlja. Iskustvo je obično praćeno jakim osećajem bliskosti, sablasnosti i neobičnosti. "Prethodno" iskustvo se obično povezuje sa snom, međutim često se javlja čvrst osećaj da se to zaista već dogodilo u prošlosti. Pojedini naučnici ovaj fonomen objašnjavaju i kao reakciju mozga koji prepoznaje da se nalazimo u sličnoj situaciji koju smo već doživeli pa aktivira stare receptore umesto da skladišti nove informacije.

 

Izvor: avaz.ba