Krajnji rok 7 dana za preuzimanje jednog računara: MITROVIĆ DINA , SEKULIĆ ANJA

Iako su obavešteni da se izjasne kome i na koju adresu da im se isporuči jedan računar, od autora i mentora još nismo dobili odgovor.

Krajnji rok je 7 dana za preuzimanje jednog računara za autore: MITROVIĆ DINA , SEKULIĆ ANJA, VI razred, OŠ “Hajduk Veljko“ Zaječar, Mentor: NEVENA INJAC, dipl. biolog, Prof. biologije u O.Š. ,,Hajduk Veljko” Zaječar

Nakon isteka roka (10.06.2012.) smatramo da su autori odustali od nagrade.

Ostali nagrađeni su preuzeli svoje nagrade.

Leave a Reply