Međunarodna juniorska ekološka olimpijada – okružno takmičenje 30.03.2019.


IYOECO2019 – Međunarodna juniorska ekološka olimpijada – okružno takmičenje održaće se 30.03.2019. godine.

Detaljnije na sajtu takmičenja   www.cezareducation.com