Nikola Tesla – doprinos nauci

Pristigao je novi rad na konkursu "Nikola Tesla – Na krilima nauke".

Autor je Radulović Vasilije, OŠ Jugoslavija, Bar, Crna Gora