Objavljena literatura za takmičenje “Nacionalna Ekološka Olimpijada”

Objavljena je literatura za takmičenje "Nacionalna Ekološka Olimpijada" koje je u Kalendaru takmičenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 

Priprema za takmičenje radi se isključivo iz navedene literature, odakle će biti ispitna pitanja. Literatura je dostupna u elektronskom obliku na sajtu.