Početak školske 2018/19 godine

Uspešan početak nove školske godine želimo svim učenicima i profesorima, našim polaznicima i mentorima. 

Ujedno obaveštavamo učenike da mogu da se prijave za test opštih sposobnosti.