Satnica Republičkog takmičenja NEO2018 u Boru, 19.05.2018.