Teslin čudesni svet

Pristigao je novi rad na konkursu "Nikola Tesla – Na krilima nauke".

Autor je Mateja Milutinović, VI  razred, OŠ “Mirko Jovanović”, Kragujevac, Srbija