Javite nam se zainteresovani nastavnici, budući mentori

Javite nam se zainteresovani nastavnici, budući mentori. Organizujemo za Vas edukativne seminare za unapređenje mentorskog rada sa učenicima osnovnih i srednjih škola (pisanje rada, izrada prezentacije). Sami birate i predlažete mentora koji će vam pomoći u pisanju i pripremi rada i spremanje za takmičenje talenata. Mentor nije obavezno da bude vaš nastavnik, neka to bude stvarno onaj ko hoće da radi sa vama i da završi rad do kraja… Ponuđene su vam 12 discipline za pripreme radova talenata: biologija, ekologija, geografija, hemija, fizika, matematika, istorija, psihologija, informatika, engleski jezik, književnost, srpski jezik. Opredeljujete se samo za jednu od ponuđenih disciplina. Učenici 7-8 osnovne, I-IV srednje škole, prijavite se na rctbor@yahoo.com za septembar/oktobar besplatno testiranje intelektualnih sposobnosti – test verbalne analogije, test serije brojeva, test razlaganja kvadrata…

Leave a Reply