Laser leči pacove od kokainske zavisnosti

Naučnici američkog Nacionalnog instituta za zloupotrebu droga izveli su novu studiju nad pacovima koje su učinili zavisnim od kokaina. Tokom eksperimenta spojili su laser na lobanju pacova, omogućujući da se laserskim zrakom "gađaju" određena područja njihovih mozgova. Valja naglasiti da se radi isključivo o bezopasnim svetlosnim zracima, a ne onim visokoenergetskim koji mogu izazvati bol ili paliti tkivo. 

"Otkrili smo da usmeravanjem laserskog svetlosnog zraka u prelimbičku regiju prefrontalnog korteksa, nestaje kompulzivna potreba za kokainom", navodi naučnik Antonello Bonci u medijskom saopštenju.

Naučnici su nakon 8 meseci navikavanja pacova na kokain, omogućili da sami zatraže dozu pritiskanjem određene poluge, što su ovi redovno činili, no nakon laserskih tretmana, impulzivna potreba za drogom je u potpunosti nestala.

Valja naglasiti da moždane ćelije u principu ne mogu biti aktivirane laserskim svetlom, stoga su naučnici proizveli genetski modifikovane pacove sa prilagođenim moždanim ćelijama.

Drugim rečima, to znači da se ljudi ne bi mogli lečiti na isti način, niti bi se mogli genetski modifikovati, no naučnici veruju kako postoje i drugi načini podražaja regija prefronatlanog korteksa, pa uskoro žele započeti kliničko ispitivanje na ljudima (kokainskim zavisnicima), pomoću takozvane transkranijalne magnetske stimulacije koja će se izvoditi sa spoljne strane glave, bez potrebe za bušenjem lobanje pacijenata.  

Ta metoda se trenutno koristi kao tretman za lečenje depresije kod onih osoba koje ne odgovaraju na terapiju lekovima.

 

Izvor: vidi.hr