Misteriozni neutrino menja oblik u mraku

Japanski detektori po prvi put zabeležili su da misteriozna čestica neutrino menja svoj oblik kada prolazi kroz Zemlju.

Buduću da neutrini stvoreni u Suncu neizbežno stižu s dnevne strane, a izlaze na noćnoj, detektori će transformaciju uvek zabeležiti u mraku.

Neutrini su čestice koje imaju izuzetno malu masu, milionima puta manju od protona. Ne ulaze u gotovo nikakve interakcije s materijom tako da ih je vrlo teško otkriti i istraživati. Neki ih naučnici zato zovu česticama – duhovima. Javljaju se u tri oblika – kao elektron, mion i tau, a iz jednog u drugi prelaze bez ikakvih najave i jasnih razloga. Ovaj prelazak naziva se neutrinskom oscilacijom.

Prema savremenim fizičkim teorijama u Sunčevom jezgru bi se trebali stvarati tzv. elektronski neutrini različitih energija. Međutim, detektori registruju mnogo manje neutrina visoke energije nego što fizika predviđa.

Prema jednoj teoriji neutrini koji nedostaju pretvaraju se u druge dok prolaze kroz gustu plazmu na svom putovanju kroz Sunce prema površini. Interakcija s materijom manje gustine, kao što je primer Zemlja, može ih navesti da se vrate u izvorno stanje. Ako je teorija tačna, detektori bi trebali zabeležiti više neutrina visoke energije na noćnoj strani nakon što prođu kroz Zemlju i stignu do detektora.

Ovu pretpostavku konačno je nedavno potvrdio detektor Super-Kamiokande u Japanu.

'U zajednici koja istražuje solarne neutrine ovo se dugo čekalo', rekao je Andrew Renshaw sa Kalifornijskog univerziteta u Irvineu. 'Ovo je prvi direktan dokaz da materija utiče na oscilacije neutrina', dodao je.

Merenja intenziteta ovog efekta biće važna za kalibrisanje drugih eksperimenata u kojima se neutrini koriste u potrazi za odgovorima na pitanje zašto u svemiru ima više materije nego antimaterije.

 

Izvor: tportal.hr