Najbrži laserski puls prati elektrone u slow motionu

Naučnici univerziteta ETH Zurich skratili su rendgenski puls na samo 53 atosekunde, što je otprilike 10 na minus 18 sekunde te je dovoljno da vam omogući promatranje kretanja elektrona u usporenom vremenu (slow motionu). Ako se pitate u čemu leži moguća primena tog izuzetno kratkog pulsa, on je dovoljno brz da vam omogući proučavanje ekstremno brzih procesa poput formiranja hemijskih veza ili stvaranja električne energije u solarnim ćelijama.

Sistem koristi laser srednjeg infracrvenog područja (MIR) za generisanje "mekanih" pulsova X-zraka sa ekstremno velikom spektralnom propusnošću.

Naučnici smatraju kako će nam ovaj tehnološki iskorak ETH unaprediti istraživanja o ponašanju elektrona, ali takođe u njemu vide i praktične mogućnosti primene, pa bi na kraju mogao dovesti do efikasnijih solarnih panela, obzirom da će naučnici otkrivati koji materijali i metode najviše pobuđuju elektrone.

Naučnici veruju da će u budućnosti stvoriti još kraće pulsove koji će omogućiti detaljnija proučavanja fizike i hemije na toj maloj skali.

 

Izvor: vidi.hr