NASA 2015. gradi povrtnjak na Mesecu

Grupa naučnika iz AMES istraživačkog centra NASA-e pod nazivom Lunar Plant Growth Habitat group, sarađuje s privatnom svemirskom firmom Moon Express koja se takmiči za osvajanje nagrade Google Lunar X Prize, s ciljem dovođenja prve privatne letelice na Mesec.

Ukoliko sve protekne u redu, Moon Express bi u svom landeru krajem 2015. godine na Mesec trebao dovesti semenke povrća i bilja koje će se nalaziti u specijalno konstruisanom kontejneru LPGH grupe, težine od 1 kilograma, u kome će se proučavati klijanje i rast biljaka u uslovima koji vladaju na Mesecu.

NASA smatra kako su ova istraživanja od velike važnosti za izgradnju buduće baze na Mesecu, kao i za kolonizaciju drugih planeta, ukoliko se pokaže da je u ovim uslovima moguće uzgajati povrće.

Prema dosadašnjim podacima, seme biljaka je vrlo osetljivo na okruženje u kojem se nalazi, a najveći problem na Mesecu je zračenje koje može oštetiti genetski materijal. Seme u kontejneru će biti "posađeno" na papir natopljen hranjivim materijama. "Ako na Mesecu mogu živeti biljke, verovatno mogu i ljudi", kaže NASA. "Ukoliko semenke prežive 14 dana, to će značiti da mogu klijati u uslovima zračenja, a ako prežive 60 dana, to će značiti da mogu i klijati i razmnožavati se".

U planu je da se na mesecu posade semenke bosiljka, repe i jedne vrste invazivnog korova Arabidopsisa.

 

Izvor: vidi.hr