Optički kablovi mogu detektovati potrese

Optička infrastruktura kojoj zahvaljujemo što danas istovremeno možemo telefonirati, gledati HD filmove na TV-u i surfati velikim brzinama internetom, mogla bi nam u budućnosti služiti i kao detektor potresa.

Zahvaljujući naučnicima Stanforda, razvijena je tehnologija koja detektuje seizmičke aktivnosti zasnovane na potresima u optičkim kablovima. Uz pomoć lasera koji prati poremećaje u optičkim vlaknima, naučnici su razvili tehnologiju koja može slati informacije o magnitudama i lokacijama potresa. Osim što je u stanju detektovati različite vrste seizmičkih talasa i prema tome proceniti ozbiljnost moguće pretnje, ovaj sistem može uočiti male i lokalizirane potrese koji standardnom opremom ne bi bili primećeni.

Naučnici kažu da se njihovi detektori mogu integrisati u postojeću optiku koja je smeštena u plastične cevi te veruju da bi se ova metoda mogla pokazati vrlo isplativom za implementaciju.

Naravno, i kod ove metode postoje ograničenja, ponajviše u tome što sva područja, posebno ruralna, nisu pokrivena optikom, a pored toga bi trebalo sprovesti i detaljnija istraživanja, jer je Stanford demonstrirao detekciju samo na relativno maloj mreži od 5 kilometara koja se nalazi na području univerziteta. Naučnici smatraju da bi ovaj sistem trebalo postavljati na područjima čitavih gradova, a preciznost koju njihova detekcija nudi mogla bi nam omogućiti dobijanje podataka koje do sada nije bilo moguće prikupljati.

 

Izvor: vidi.hr