Prečišćavanje vode za ekološki litijum u baterijama

Realno je očekivati da će se u budućnosti znatno povećati broj gadgeta i električnih automobila, a svi oni trebaju baterije, što podrazumeva povećane količine dragocenog litijuma koga je sve teže iskopavati u klasičnim rudnicima.

Naučnici Univerziteta Teksas u Austinu razvili su metodu dobivanja litijuma iz potpuno drugog izvora, morske vode, zahvaljujući novoj metodi prečišćavanja. Time bi se po njihovim rečima, mora mogla pretvoriti u svojevrsne ekološki prihvatljive rudnike.

Ova metoda se zasniva na novoj tehnologiji desalinizacije koja koristi metalno-organske strukture poput sunđera na velikim površinama, koje poseduju subatomske pore čija uloga je hvatanje litijumovih jona dok prečišćavaju morsku vodu koja će se moći koristiti za piće.

Ovaj pristup imitira ćelijske membrane koje se selektivno dehidriraju i nose jone, ostavljajući iza sebe litijum.

Mada koncept ekstrakcije litijuma nije potpuno nov, ova metoda je znatno efikasnija i prihvatljiva po okolinu, jer nije potrebno pumpati vodu niti koristiti štetne hemikalije.

Umesto da uništavaju tlo u potrazi za depozitima minerala, proizvođači baterija bi se trebali okrenuti postavljanju velikih količina filtera u more, a ovo bi moglo imati i dodatnu korist jer bi se moglo koristiti u prečišćavanju onećišćene morske vode, pa bi se litijum recimo mogao dobijati iz vode u blizini naftnih platformi.

Mada je koncept laboratorijski dokazan, naučnici će prvo morati sprovesti testove u stvarnim uslovima pre nego se metoda počne primenjivati na industrijskoj skali.

 

Izvor: vidi.hr