SEMINAR – METODOLOGIJA PISANJA I PREZENTACIJE ISTRAŽIVAČKIH RADOVA UČENIKA

METODOLOGIJA PISANJA I PREZENTACIJE ISTRAŽIVAČKIH RADOVA UČENIKA

Unapredite svoje znanje - seminar za organizovane grupe, koji je do sada odslušalo preko 900 učenika i nastavnika.

Neke od aktivnosti koje obrađuje seminar su: način pisanja istraživačkog rada, opšta pravila, gde se greši, odakle početi, kako napisati, realizacija istraživačkih programa, prezentacija i odbrana ostvarenih rezultata...

Predavanja izvode renomirani predavači i saradnici sa višegodišnjim iskustvom u radu sa talentovanim učenicima. Predavanja su subotom ili nedeljom, u terminu kada se dogovorimo sa organizovanom grupom učenika i nastavnika...

Učesnici dobijaju sertifikat o uspešno završenom seminaru.

Učesnici će se upoznati sa aktuelnim takmičenjima za učenike: Državno prvenstvo istraživačkih radova osnovaca, Informatička olimpijada osnovaca, Nacionalna ekološka olimpijada...

Seminar traje jedan dan: održava se u Boru, Beogradu, Nišu, vikendom u terminima od 10 do 14h, 11 do 15h, 12 do 16h, subota ili nedelja, kada se dogovorimo sa školama i organizovanom grupom učenika.

Škola prijavljuje organizovanu grupu učenika i nastavnika, maksimalan broj 40 učesnika u jednoj grupi. Grupu mogu da čine sve učenici ili sve nastavnici ili grupa sastavljena od učenika i nastavnika. Za učenike obavezna je potpisana saglasnost roditelja da se slaže da njegovo dete može da prisustvuje navedenom seminaru i da je njegov nastavnik/pratioc odgovoran za njegovo ponašanje za vreme seminara.

Kotizacija za seminar je 16.800 dinara po grupi (maksimalno 40 učesnika po jednoj grupi). Škola prijavljuje grupu za seminar i plaća navedenu kotizaciju na dole navedeni tekući račun.

SEMINAR MOŽE DA SE ODRŽI U BEOGRADU ILI NIŠU UZ DOGOVOR SA ZAINTERESOVANIM ŠKOLAMA I SLOBODNIM TERMINIMA - iznos je 25.800,00 dinara po grupi: vikendom u terminima od 10 do 14h, 11 do 15h, 12 do 16h, subota ili nedelja, kada se dogovorimo sa školama i organizovanom grupom učenika.

U okviru seminara je besplatno osveženje i ketering.

* obavezna polja za unos

Acceptable file types: doc,docx,pdf.
Maximum file size: 50mb.
NALOG ZA UPLATU
uplatilac

NAZIV ŠKOLE
MESTO


U polje svrha uplate OBAVEZNO uneti:
Kotizacija za seminar

U polje primalac OBAVEZNO uneti:
Primalac: Centar za razvoj kreativnosti Cezar
3.oktobar 43 lokal 27, Bor


U polje "iznos" uneti:
16.800,00

U polje "račun primaoca" uneti:
205-149294-55