Svemirska kineska letelica na pulsarsku navigaciju

Kina je u novembru ovde godine u svemir lansirala svoju LM-11 raketu koja je u orbitu zemlje dovela nekoliko satelita među kojima i XPNAV-1 (X-ray Pulsar Navigation 1) koji služi za testiranje nove vrste navigacijske tehnologije koja će biti namenjena za misije u dubokom svemiru.

To znači da je u svemir prva lansirala sistem za navigaciju koji se zasniva na zračenju koje stvaraju brzorotirajuće neutronske zvezde pod nazivom pulsari, koje na određeni način deluju poput svemirskih svetionika. Time je Kina pretekla NASA-u čiji sistem tog tipa pod nazivom SEXTANT (X-ray Timing and Navigation Technology), tek treba biti postavljen na Međunarodnu svemirsku stanicu sledeće godine.

Snažno magnetsko polje neutronske zvezde uvlači gas sa druge zvezde, a kada on udari u neutronsku zvezdu generiše snažni "hotspot" X-zraka.  Ako osa obrtanja i magnetska osa nisu usklađene, kako neutronska zvezda rotira generišu se pulsevi koji uzrokuju da se hotspotovi iz tačke gledišta posmatrača kreću prema napred i nazad, što se pokazuje kao koristan alat za navigaciju.

Milisekundni pulsari generišu pulseve X-zraka u tako kratkim intervalima da merenjem razlike u vremenu između više poznatih pulsara svemirska letelica može prepoznati svoju lokaciju unutar 5 kilometara, što je dovoljno precizno za misije istraživanja dubokog svemira. Da bi ovaj tip navigacije mogao funkcionisati potrebno je otkriti pulsare koji stvaraju pulseve konzistentnog ritma, jer pulsari često ubrzavaju ili usporavaju frekvencije svojih impulsa.

Zato je uloga XPNAV-1 satelita da tokom 5 do 10 godina predviđenog trajanja misije prikupi podatke o 26 rendgenskih pulsara koji bi se mogli koristiti za navigaciju, te da na osnovu tih podataka samostalno detektuje svoju lokaciju u svemiru bez pomoći zemaljskih sistema.

Ova tehnologija bi ujedno mogla pojeftiniti svemirska istraživanja jer letelice više ne bi trebale velike i skupe radio antene na Zemlji za navigacijske signale. Pored toga ovo će im doneti veću autonomiju i čuvati propusnost za prenošenje naučnih podataka na Zemlju.

 

Izvor: vidi.hr