TEST OPŠTIH SPOSOBNOSTI UČENIKA

TEST OPŠTIH SPOSOBNOSTI UČENIKA

Testiranje za organizovane grupe, koji je do sada odradilo preko 3500 učenika osnovnih i srednjih škola.

Test je za identifikaciju i evidenciju potencijalno nadarenih učenika.

Škola prijavljuje organizovanu grupu učenika (maksimalan broj 90 učenika u jednoj grupi), uzrasta 5. - 8. razreda osnovnih i I - IV razreda srednjih škola, i prilaže se uz ovu elektronsku prijavu i spisak učenika u formatu WORD DOC, DOCX koji sadrži podatke učenika: ime, prezime, razred, datum rodjenja.
Rezultati testa ukazaće svakom učeniku na njegove predispozicije za prirodne ili društvene nauke i mogućnosti daljeg usmeravanja za edukacijom. Za testiranje nisu potrebne nikakve pripreme i ne odnosi se na školsko gradivo.

Svaki učenik dobija sertifikat o završenom testiranju.

Testiranje traje jedan sat po grupi: održava se u Boru, Beogradu, Nišu, vikendom u terminima od 10 do 11h, 11 do 12h, 12 do 13h, 13 do 14h, subota ili nedelja, kada se dogovorimo sa školama i organizovanom grupom učenika.

Kotizacija za testiranje je 20.000 dinara po grupi (maksimalno 90 učesnika po jednoj grupi). Škola prijavljuje grupu za testiranje i plaća navedenu kotizaciju na dole navedeni tekući račun.

TESTIRANJE MOŽE DA SE ODRŽI U BEOGRADU ILI NIŠU UZ DOGOVOR SA ZAINTERESOVANIM ŠKOLAMA I SLOBODNIM TERMINIMA - iznos je 28.900,00 dinara po grupi: vikendom od 10 do 11h, 11 do 12h, 12 do 13h, 13 do 14h, subota ili nedelja, kada se dogovorimo sa školama i organizovanom grupom učenika.
* obavezna polja za unos

Acceptable file types: doc,docx,pdf.
Maximum file size: 50mb.
NALOG ZA UPLATU
uplatilac

NAZIV ŠKOLE
MESTO


U polje svrha uplate OBAVEZNO uneti:
Kotizacija za testiranje

U polje primalac OBAVEZNO uneti:
Primalac: Centar za razvoj kreativnosti Cezar
3.oktobar 43 lokal 27, Bor


U polje "iznos" uneti:
20.000,00 ukoliko je testiranje u Boru

28.900,00 ukoliko je testiranje u Beogradu ili Nišu.

U polje "račun primaoca" uneti:
205-149294-55