Veštačka koža sjaji kada oseća bol

Kineska veštačka koža inspirisana je meduzom i oseća veći raspon pritisaka od bilo koje druge.

Razvoj veštačke kože podjednako je važan za izradu "mekanih robota", kao i za poboljšanja u protetici. U poslednje vreme naučnici se prilično trude opremiti veštačku kožu senzorima osećaja poput dodira i pritiska, ali ti sistemi ne mogu razlikovati manji pritisak od onog jačeg koji bi mogao izazvati oštećenje.

Naučnici Univerziteta nauke i tehnologije iz Huazhonga doskočili su tom problemu imitiranjem prirode, konkretno jedne vrste meduze koja može osetiti pritisak i emitovati bljeskove svetla kada je napadnuta.

Kako bi imitirali meduzu, naučnici su postavili tanke srebrne žice u rastezljiv materijal, koje su mogle stvarati električne signale kada bi se delovalo laganim pritiskom. Između dva sloja materijala (kože), dodali su dodatni sloj koji je ispunjen česticama fosfora, koje svetle pod uticajem jakog pritiska. Kako je pritisak sve jači, fosfor sve više isijava, pa koža može osetiti znatno više nivoa u odnosu na sve dosad proizvedene. 

Jačina pritiska koja dovodi do isijavanja fosfora odgovara onoj kod koje čovek oseća bol, što znači da bi ovakav svetleći materijal mogao imati veliku ulogu u proizvodnji senzora koji bi bili osetljivi poput ljudske senzorike te bi mogli vizuelno prezentovati bol i upozoravati robote na opasnost od oštećenja.

Naučnici veruju da bi njihovo rešenje elektronske kože moglo biti idealno za čovek-mašina interfejs i inteligentne robote. Čitav naučni rad možete pročitati u publikaciji ACS Applied Materials and Interfaces.

 

Izvor: vidi.hr