Okružni nivo takmičenja “IYOECO2019 – Međunarodna juniorska ekološka olimpijada” je 30.03.2019. godine

Okružni nivo takmičenja “IYOECO2019 – Međunarodna juniorska ekološka olimpijada” održaće se 30.03.2019. godine. Detaljnije na sajtu takmičenja:

www.cezareducation.com