Medjunarodno takmičenje “IYOECO2019 – Međunarodna Juniorska Ekološka Olimpijada” je 27.07.2019. u Boru

Medjunarodni nivo takmičenja "IYOECO2019 – Međunarodna Juniorska 2Ekološka Olimpijada" je 27.07.2019. u Boru.

Detaljnije uskoro na sajtu takmičenja www.cezareducation.com