Prijava polaznika za testiranje i rad u Centru

U saradnji sa Ministarstvom prosvete i nauke Republike Srbije, Regionalni centar za talente Bor vrši testiranje učenika osnovnih i srednjih škola za rad u Centru.

Test intelektualnih sposobnosti je vremenski ograničen (45 min.) i za njegovo rešavanje nisu potrebne prethodne pripreme.

Raniji polaznici koji su uspešno prošli test, ne moraju ponovo da ga rade.

Polaznici koji su se prijavili, kao i raniji polaznici, treba da popune prijavu za rad u Centru i da je pošalju do 6. oktobra 2011. na mejl

rctbor@yahoo.com

Od ove godine, kao polaznici uključeni su i učenici 6. razreda osnovne škole, tako da je uzrast učenika koji mogu da se prijave za rad u Centru:

6 – 8 razred osnovne škole

1- 4 razred srednje škole

Učenici 6. razreda osnove škole, imaju samo Regionalno takmičenje talenata, dok svi ostali uzrasti imaju i Republičko takmičenje talenata.